Homepage
Uitgebreid vacaturepakket

Dit pakket is geschikt voor alle vacatures tot aan het MT niveau* en neemt u het werving- en selectietraject uit handen tot aan het tweede selectiegesprek.

Onze consultants stellen samen met u het functieprofiel op, melden de vacature met vermelding van uw bedrijfsnaam aan op de diverse vacaturesites en zoeken actief in cv-databases en sociale media naar geschikte kandidaten voor uw vacature.

Wij screenen de kandidaten uitgebreid op basis van het cv, een persoonlijk selectiegesprek bij ons of bij u op kantoor en checken referenties.

Wij stellen u minimaal twee geschikte kandidaten voor, die voldoen aan het profiel.

* Vacatures waarvoor een grootschaliger wervingscampagne nodig is en MT en directiefuncties zijn uitgezonderd. Deze vacatures vallen onder maatwerk. Wij maken graag een aangepast projectvoorstel voor u.

Extra Services

Wilt u extra ondersteuning bijvoorbeeld bij het voeren van de tweede selectiegesprekken? Dan kunt u dit pakket uitbreiden.

Wij bieden u een aantal modules:

1. Het tweede selectiegesprek (basisbedrag: eenmalig € 75 voor voorbereiding + € 150 per kandidaat)

Wij ondersteunen u bij het voeren van de tweede gespreksronde bij u op kantoor.

2. Een vaktechnisch diepte interview voor Finance en HR functies (basisbedrag: eenmalig € 150 voor voorbereiding + € 150 per kandidaat)

Eén van onze vakspecialisten neemt een diepte interview/case af met een aantal kandidaten die het beste naar voren kwamen uit de eerste selectiegesprekken. Hierbij wordt de vakkennis en vakvaardigheid uitgebreid getoetst. Bij senior administrateurs, controllers, hoofd administratie en senior HR functies (HBO niveau) wordt deze module standaard opgenomen in de offerte.

3. Assessments

Wilt u een (online) assessment opnemen in de selectieprocedure? Wij werken samen met een aantal bureaus en kunnen u een advies bieden.

4. Andere wensen?

Heeft u andere wensen ten aanzien van het werving- en selectietraject? Wilt u bijvoorbeeld advies over het arbeidsvoorwaardenvoorstel? Dan kunt het pakket ook uitbreiden. U betaalt hiervoor de extra door ons gewerkte uren.

De genoemde tarieven zijn geldig voor 2017