Homepage
Maatwerk

Betaalt u liever de door ons daadwerkelijk gewerkte uren? Heeft u een vacature waarvoor een grootschaliger wervingscampagne nodig is? Een vacature op directieniveau? Wilt u meerdere vacatures invullen of heeft u alleen hulp nodig bij de selectie van geschikte kandidaten?

In overleg met u stellen we een maatwerkplan op om uw vacature(s) met succes in te vullen en we voeren dit plan uit. Wij brengen de gewerkte uren en de wervingsmiddelen die we vooraf overeenkomen in rekening.

U ontvangt van ons een projectvoorstel waarin we vooraf een inschatting maken van het aantal benodigde uren om een geschikte kandidaat te werven en te selecteren.